Đăng ký bản quyền phần mềm, ý tưởng kinh doanh

Thời gian cập nhật: 27/12/2019

Phần mềm máy tính hay gọi tắt là Phần mềm là một tập hợp những câu lệnh hoặc chỉ thị được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định, và các dữ liệu hay tài liệu liên quan nhằm tự động thực hiện một số nhiệm vụ hay chức năng hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó

Hiện tại tình trạng sao chép, đánh cắp bản quyền các chương trình phần mềm đang diễn ra một cách hết sức phổ biến. Việc đánh cắp bản quyền có thể được tiến hành theo nhiều dạng khác nhau. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của người sáng tạo ra phần mềm đó. Để giảm bớt và khắc phục tình trạng trên, các tác giả nên đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho chương trình phần mềm của mình. 
Cơ sở pháp lý của việc bảo hộ độc quyền chương trình phần mềm:
- Việc đăng ký bảo hộ đối với chương trình phần mềm được thực hiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009;
- Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM:

Có 2 trường hợp :
* Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:
- Tờ khai đăng ký quyền tác giả - 2 bản (theo mẫu);
- Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;
- Giấy uỷ quyền của tác giả/các đồng tác giả (có công chứng, chứng thực - 2 bản) nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;
- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
- Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (bản sao công chứng chứng minh nhân dân 2 bản);
- Thông tin khác: tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;
- Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai - 1 bản (theo mẫu).
* Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty):
- Tờ khai đăng ký quyền tác giả - 2 bản (theo mẫu);
- Giấy uỷ quyền của tổ chức hoặc cá nhân;
- Giấy chuyển nhượng tác phẩm từ tác giả / các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc Giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản);
- Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;
- Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (1 bản);
- Thông tin khác: tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty;
- Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng – 1 bản);
- Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai - 1 bản (theo mẫu).

II. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM:

1. C Food chúng tôi tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Đăng ký bản quyền phần mềm, ý tưởng kinh doanh:
- Tư vấn về phạm vi bảo hộ của quyền tác giả cho phần mềm, ý tưởng kinh doanh;
- Tư vấn khả năng bảo hộ đối với quyền tác giả phần mềm, ý tưởng kinh doanh;
- Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị đăng ký, quyền tác giả phần mềm, ý tưởng kinh doanh;
- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.
2. Đại diện hoàn tất các thủ tục Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm văn học cho khách hàng, cụ thể:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, các luật sư của chúng tôi tiến hành soạn hồ sơ Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm văn học cho khách hàng;
- Đại diện lên Cục bản quyền tác giả nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm văn học cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Đại diện nhận giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả phần mềm, ý tưởng kinh doanh tại Cục bản quyền tác giả cho khách hàng.

CÁC TIN BÀI KHÁC

Khách hàng của chúng tôi
Hao Chi
Maza
Royal
Ngôi Sao
supercleangloves
The World
Thiện Bình
Thinh Long
An Lanh
Danameco
pizza4ps
HANVICO
BIỂN ĐÔNG
PIZZA HUT
Khách hàng 0
Khách hàng 0
Khách hàng 0
Khách hàng 0
Khách hàng 1
RISEN
Khách hàng 2
Khách hàng 3
Khách hàng 4
Khách hàng 5
GREEN FARMING
MỸ CHÂU
HƯNG THỊNH PHÁT
ĐẠI HƯNG
HẢI HÀ
MIXUE
Các tổ chức liên kết nhận chứng nhận
TQC
EMERGO
I3C
SGS
TÜV SÜD South Asia
PQI
BSI
UNICERT
BV
INTERTEK
UASL
0904.699.600