Thông tư - Nghị định - Quy chuẩn

Công bố TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm

Công bố TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm

12/28/2019
TCVN 11856:2017 do Viện Nghiên cứu Thương mại và Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ...
Từ 2018 khách sạn không nhất thiết đăng ký tiêu chuẩn sao

Từ 2018 khách sạn không nhất thiết đăng ký tiêu chuẩn sao

12/28/2019
Theo Điều 53 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 chính thức được áp dụng từ ngày 1/1/2018, các khách sạn chỉ được gắn "sao" khi đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận chính thức. ...
Ban hành 14 văn bản QPPL trong tháng 2/2018

Ban hành 14 văn bản QPPL trong tháng 2/2018

12/28/2019
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 2/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 12 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. ...
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

12/28/2019
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ...
Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

12/28/2019
Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ...
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

12/28/2019
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ...
Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

12/28/2019
Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm ...
Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

12/28/2019
Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm ...
Nghị định 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

12/28/2019
Nghị định 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ...
Thông tư số 04/2009/TT - BYT ngày 16/06/2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Thông tư số 04/2009/TT - BYT ngày 16/06/2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

12/28/2019
Thông tư số 04/2009/TT - BYT ngày 16/06/2009 ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống" ...
QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

12/28/2019
QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống ...
Thông tư số 05/2009/TT - BYT ngày 17/6/2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

Thông tư số 05/2009/TT - BYT ngày 17/6/2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

12/28/2019
Thông tư số 05/2009/TT - BYT ngày 17/6/2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt ...
QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

12/28/2019
QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt ...
Thông tư số 16/2010/TT-BYT ngày 20/5/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm

Thông tư số 16/2010/TT-BYT ngày 20/5/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm

12/28/2019
Thông tư số 16/2010/TT-BYT ngày 20/5/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm ...
QCVN 3-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm

QCVN 3-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm

12/28/2019
QCVN 3-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm ...
Khách hàng của chúng tôi
MIXUE
PIZZA HUT
Phô Mai Monzelez Kinh Đô
TH
Coca Cola
Vissan
KYSI
RISEN
pizza4ps
Khách hàng 0
Hao Chi
Maza
supercleangloves
Khách hàng 2
Tràng An
ĐẠI HƯNG
Khách hàng 3
Khách hàng 4
Royal
GREEN FARMING
Ngôi Sao
MỸ CHÂU
The World
HƯNG THỊNH PHÁT
Thiện Bình
Thinh Long
HẢI HÀ
An Lanh
Danameco
HANVICO
BIỂN ĐÔNG
Khách hàng 1
Các tổ chức liên kết nhận chứng nhận
TQC
EMERGO
I3C
SGS
TÜV SÜD South Asia
PQI
BSI
UNICERT
BV
INTERTEK
UASL
0904.699.600