Quy định - thông tư

Hàng hóa nhập khẩu chưa có nhãn phụ bằng tiếng Việt có bị phạt hay không?

Hàng hóa nhập khẩu chưa có nhãn phụ bằng tiếng Việt có bị phạt hay không?

09/04/2020
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát việc xử phạt hàng hóa nhập khẩu chưa có nhãn phụ bằng tiếng Việt của ngành Hải quan từ thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa. ...
Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

08/27/2020
Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung trên nhãn hàng hóa, cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu, cách ghi xuất xứ, định lượng, thông tin cảnh báo trên nhãn hàng hóa. ...
Công bố thực phẩm năm 2020 và những lưu ý cho doanh nghiệp

Công bố thực phẩm năm 2020 và những lưu ý cho doanh nghiệp

08/27/2020
Có thể hiểu công bố thực phẩm là thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm với cơ quan có thẩm quyền, để được cấp giấy phép lưu hành trên toàn quốc. Khi sản xuất, nhập khẩu thực phẩm nhưng chưa được công bố, mà đưa ra thị trường tiêu thụ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và phải chịu trách n ...
Công bố TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm

Công bố TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm

12/28/2019
TCVN 11856:2017 do Viện Nghiên cứu Thương mại và Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ...
Từ 2018 khách sạn không nhất thiết đăng ký tiêu chuẩn sao

Từ 2018 khách sạn không nhất thiết đăng ký tiêu chuẩn sao

12/28/2019
Theo Điều 53 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 chính thức được áp dụng từ ngày 1/1/2018, các khách sạn chỉ được gắn "sao" khi đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận chính thức. ...
Ban hành 14 văn bản QPPL trong tháng 2/2018

Ban hành 14 văn bản QPPL trong tháng 2/2018

12/28/2019
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 2/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 12 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. ...
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

12/28/2019
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ...
Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

12/28/2019
Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ...
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

12/28/2019
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ...
Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

12/28/2019
Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm ...
Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

12/28/2019
Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm ...
Nghị định 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

12/28/2019
Nghị định 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ...
Thông tư số 04/2009/TT - BYT ngày 16/06/2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Thông tư số 04/2009/TT - BYT ngày 16/06/2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

12/28/2019
Thông tư số 04/2009/TT - BYT ngày 16/06/2009 ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống" ...
QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

12/28/2019
QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống ...
Thông tư số 05/2009/TT - BYT ngày 17/6/2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

Thông tư số 05/2009/TT - BYT ngày 17/6/2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

12/28/2019
Thông tư số 05/2009/TT - BYT ngày 17/6/2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt ...
Khách hàng của chúng tôi
Hao Chi
Maza
Royal
Ngôi Sao
supercleangloves
The World
Thiện Bình
Thinh Long
An Lanh
Danameco
pizza4ps
HANVICO
BIỂN ĐÔNG
PIZZA HUT
Khách hàng 0
Khách hàng 0
Khách hàng 0
Khách hàng 0
Khách hàng 1
RISEN
Khách hàng 2
Khách hàng 3
Khách hàng 4
Khách hàng 5
GREEN FARMING
MỸ CHÂU
HƯNG THỊNH PHÁT
ĐẠI HƯNG
HẢI HÀ
MIXUE
Các tổ chức liên kết nhận chứng nhận
TQC
EMERGO
I3C
SGS
TÜV SÜD South Asia
PQI
BSI
UNICERT
BV
INTERTEK
UASL
0904.699.600