Công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm trong nước và nhập khẩu
Với mục tiêu mang lại những sản phẩm chất lượng cao, sạch, có giá trị bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, hầu hết các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm đều phải công bố chất lượng thực phẩm trước khi bán ra thị trường. Công bố chất lượng thực phẩm còn khẳng định sản phẩm được bán một cách hợp pháp tại các siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc. 

Cơ sở pháp lý


- Luật an toàn thực phẩm 2010

- Nghị định 15/2018

- Nghị đinh 115/2018

Thực phẩm dinh dưỡng là gì


Có thể hiểu, thực phẩm dinh dưỡng là tất cả các loại nguyên liệu dùng để chế biến thành các món ăn hàng ngày, chứa các chất dinh dưỡng cần thiết để cung cấp cho con người trong việc cấu tạo và hoạt động của cơ thể, để con người tồn tại.

Vì sao phải thực hiện thủ tục công bố sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em đến 36 tháng tuổi


Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 15/2018/ND-CP 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây:

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

- Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Như vậy, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em đến 36 tháng tuổi bắt buộc phải công bố sản phẩm 

Vai trò của việc thực hiện công bố sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ đến 36 tháng tuổi


- Tăng lên sự uy tín và tín nhiệm cho người tiêu dùng

- Khẳng định được vị thế đối với đối thủ cạnh tranh

- Có được thương hiệu cho sản phẩm của mình

- Tránh bị xử lý vi phạm hành chính 

Chế tài xử phạt khi không thực hiện công bố sản phẩm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật an toàn vệ sinh thực phẩm 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Mặt khác theo quy định nghị định 115/2018/NĐ-CP

- Quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 115/2018 quy định về hình thức xử phạt đối với hành vi không đăng ký bản công bố sản phẩm “Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật trong sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm mà không có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.”

Điều kiện về thực phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi


- Đáp ứng điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm được quy định tại Điều 10 Luật an toàn thực phẩm 2010

  “Điều 10. Điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm

1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

2. Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, thực phẩm còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây:

a) Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

b) Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm;

cQuy định về bảo quản thực phẩm.

Hồ sơ công bố sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em đến 36 tháng tuổi


- Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước gồm:

 + Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

 + Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);

 + Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;

 + Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

 + Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)

- Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nhập khẩu gồm:

 + Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

 + Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);

 + Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);

+ Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;

 +Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Thẩm quyền công bố sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi


Nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thời gian


07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm  đối với sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, cơ quan tiếp nhận quy định  có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo Mẫu

Trình tự


- Theo quy định tại Khoản 1 điều 4 và Khoản 1 điều 6 Nghị định 15/2018 vì đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nên thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định

Khách hàng cần cung cấp


- Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định (Bản chính hoặc bản chứng thực)

- Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Công việc của chúng tôi


- Tư vấn các thủ tục, vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục xin phép họp báo

- Nhận tài liệu từ quý khách.

- Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh

- Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

- Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho quý khách

HỒ SƠ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM GỒM:
1. Thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài:
- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty công bố (có công chứng).
- Bản scan màu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm – Certificate Of Analysis (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
* Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025. Trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam.
- Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22000 của công ty sản xuất (nếu có)
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
 
2. Thực phẩm sản xuất trong nước:
- Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao công chứng của công ty công bố
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu hóa lý, chỉ tiêu vi sinh và chỉ tiêu kim loại nặng). (C FOOD lên chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp kiểm mẫu và theo dõi kết quả)
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (02 bản sao công chứng)
- 03 Mẫu sản phẩm (định lượng 500gr)
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
3. Thời gian: Hoàn thành trong khoảng 15 - 25 ngày làm việc

THỦ TỤC CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
 
1. THỰC PHẨM CHỨC NĂNG SẢN XUẤT TRONG NƯỚC:
- Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (File scan màu).
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm chỉ tiêu lý hóa, chỉ tiêu vi sinh và các chỉ tiêu kim loai nặng (File scan màu).* Trường hợp không có kết quả kiểm nghiệm này thì ATV Mediasẽ hỗ trợ gửi mẫu kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam. (Doanh nghiệp cung cấp 03 mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm)
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn (có đóng dấu của thương nhân)
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (File scan màu)
- Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu nộp mẫu để thẩm định).
 
2. THỰC PHẨM CHỨC NĂNG NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI:
- Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (File scan màu).
- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ (Bản hợp thức hóa lãnh sự quán Việt Nam tại nước sở tại)
- Certificate of Analysis (CA) của nhà sản xuất được cấp bởi cơ quan kiểm định độc lập tại nước xuất xứ.
* Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025. (File scan màu).
* Trường hợp không có Certificate of Analysis (CA) này thì ATV Media sẽ hỗ trợ gửi mẫu kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam. (Doanh nghiệp cung cấp 03 mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm)
- Hình ảnh Nhãn sản phẩm (có đóng dấu của thương nhân).
- Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu nộp mẫu để thẩm định).
 
3. THỜI GIAN CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
- Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 10 ngày
- Thời gian hoàn tất công bố thực phẩm chức năng: 25 -30 ngày.
- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận công bố: 03 năm

THỦ TỤC CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM - HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM:
 
1. PHỤ GIA THỰC PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC:
- Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (File scan màu).
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu lý hóa, chỉ tiêu vi sinh và các chỉ tiêu kim loai nặng (File scan màu).* Trường hợp không có kết quả kiểm nghiệm này thì C FOOD sẽ hỗ trợ gửi mẫu kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam. (Doanh nghiệp cung cấp 03 mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm)
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn (có đóng dấu của thương nhân)
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (File scan màu)
- Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu nộp mẫu để thẩm định).
 
2. CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG PHỤ GIA NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI:
- Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (File scan màu).
- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ (Bản hợp thức hóa lãnh sự quán Việt Nam tại nước sở tại)
- Certificate of Analysis (CA) của nhà sản xuất được cấp bởi cơ quan kiểm định độc lập tại nước xuất xứ. 
* Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025. (File scan màu). 
* Trường hợp không có Certificate of Analysis (CA) này thì C FOOD sẽ hỗ trợ gửi mẫu kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam. (Doanh nghiệp cung cấp 03 mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm)
- Hình ảnh Nhãn sản phẩm (có đóng dấu của thương nhân).
- Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu nộp mẫu để thẩm định).
 
3. THỜI GIAN CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM:
- Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 10 ngày
- Thời gian hoàn tất công bố phụ gia thực phẩm: 15-20 ngày.
- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận công bố là 03 năm. 

Lưu hành Mỹ phẩm là hoạt động trưng bày, vận chuyển, lưu giữ hàng hóa trong quá trình mua bán hàng hóa, trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa củdoanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ cửa khẩu về kho lưu trữ. Sản phẩm mỹ phẩm muốn lưu hành trên thị trường phải công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường khi đã được Cục Dược thuộc Bộ Y tế cấp số tiếp nhận công bố lưu hành mỹ phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm.
 
Các sản phẩm mỹ phẩm muốn nhập khẩu vào Việt Nam điều kiện bắt buộc đảm bảo an toàn và được cục quản lý dược – Bộ y tế cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực nhập khẩu vào Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu Mỹ phẩm thực hiện tại Hải quan theo quy định

I. HỒ SƠ CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU GỒM:

1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề sản xuất hoặc kinh doanh mỹ phẩm
3. Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (hợp thức hóa lãnh sự)
4. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS – Certificate of Free Sale) hợp thức hóa lãnh sự
5. Đĩa CD ghi nội dung của phiếu công bố;

II. THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH MỸ PHẨM:

15 ngày làm việc

 Kiểm nghiệm thực phẩm định kỳ

Kiểm nghiệm thực phẩm định kỳ

Kiểm nghiệm thực phẩm là một hình thức kiểm soát chất lượng, bắt buộc thực hiện định kỳ trong quá trình sản xuất. Ngoài ra trong bộ hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp phải đính kèm theo b ...
 Kiểm Nghiệm Thực Phẩm chỉ trong vòng 3 - 7 ngày

Kiểm Nghiệm Thực Phẩm chỉ trong vòng 3 - 7 ngày

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng biết: Cần kiểm những chỉ tiêu nào? Kiểm như thế nào? và kiểm ở đâu? là phù hợp quy định nhà nước ...
 Tư vấn kiểm nghiệm thực phẩm

Tư vấn kiểm nghiệm thực phẩm

Ngoài việc tạo dựng hương vị riêng cho sản phẩm thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những yêu cầu cấp thiết và bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về lĩnh vực th ...
 Công bố chất lượng chảo chiên chống dính nhập khẩu tại Bộ Y tế

Công bố chất lượng chảo chiên chống dính nhập khẩu tại Bộ Y tế

Khi công bố chất lượng chảo chiên chống dính không những giúp doanh nghiệp khẳng định chất lượng sản phẩm của mình mà còn tránh được nhiều rủi ro khi kinh doanh và tạo được sự uy tín đối với khách hàn ...
 Thủ tục công bố chất lượng Kim Chi để lưu hành thị trường Việt Nam

Thủ tục công bố chất lượng Kim Chi để lưu hành thị trường Việt Nam

Để sản phẩm kim chi được bày bán rộng rãi ở khắp nước Việt, thì việc công bố chất lượng cho sản phẩm Kim Chi là điều bắt buộc. Lợi ích của việc công bố chất lượng Kim Chi là thế nào??? ...
 Công bố chất lượng thực phẩm trong nước và nhập khẩu

Công bố chất lượng thực phẩm trong nước và nhập khẩu

C Food là đơn vị chuyên tư vấn thủ tục pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành Công bố chất lượng thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu, để doanh nghiệp có đầy đủ yếu tố pháp lý khi đưa sản phẩm ...
 Thủ tục công bố chất lượng mì ăn liền nhập khẩu tại Bộ Y tế

Thủ tục công bố chất lượng mì ăn liền nhập khẩu tại Bộ Y tế

Nền công nghiệp sản xuất mì ăn liền ngày càng phát triển không chỉ về mẫu mã, đa dạng về chủng loại mà công nghệ sản xuất cũng ngày càng được cải tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ...
Khách hàng của chúng tôi
MIXUE
PIZZA HUT
Phô Mai Monzelez Kinh Đô
TH
Coca Cola
Vissan
KYSI
RISEN
pizza4ps
Khách hàng 0
Hao Chi
Maza
supercleangloves
Khách hàng 2
Tràng An
ĐẠI HƯNG
Khách hàng 3
Khách hàng 4
Royal
GREEN FARMING
Ngôi Sao
MỸ CHÂU
The World
HƯNG THỊNH PHÁT
Thiện Bình
Thinh Long
HẢI HÀ
An Lanh
Danameco
HANVICO
BIỂN ĐÔNG
Khách hàng 1
Các tổ chức liên kết nhận chứng nhận
TQC
EMERGO
I3C
SGS
TÜV SÜD South Asia
PQI
BSI
UNICERT
BV
INTERTEK
UASL
0904.699.600