Công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm trong nước và nhập khẩu
Với mục tiêu mang lại những sản phẩm chất lượng cao, sạch, có giá trị bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, hầu hết các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm đều phải công bố chất lượng thực phẩm trước khi bán ra thị trường. Công bố chất lượng thực phẩm còn khẳng định sản phẩm được bán một cách hợp pháp tại các siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc. 

HỒ SƠ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM GỒM:
1. Thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài:
- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty công bố (có công chứng).
- Bản scan màu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm – Certificate Of Analysis (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
* Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025. Trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam.
- Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22000 của công ty sản xuất (nếu có)
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
 
2. Thực phẩm sản xuất trong nước:
- Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao công chứng của công ty công bố
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu hóa lý, chỉ tiêu vi sinh và chỉ tiêu kim loại nặng). (C FOOD lên chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp kiểm mẫu và theo dõi kết quả)
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (02 bản sao công chứng)
- 03 Mẫu sản phẩm (định lượng 500gr)
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
3. Thời gian: Hoàn thành trong khoảng 15 - 25 ngày làm việc

THỦ TỤC CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
 
1. THỰC PHẨM CHỨC NĂNG SẢN XUẤT TRONG NƯỚC:
- Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (File scan màu).
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm chỉ tiêu lý hóa, chỉ tiêu vi sinh và các chỉ tiêu kim loai nặng (File scan màu).* Trường hợp không có kết quả kiểm nghiệm này thì ATV Mediasẽ hỗ trợ gửi mẫu kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam. (Doanh nghiệp cung cấp 03 mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm)
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn (có đóng dấu của thương nhân)
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (File scan màu)
- Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu nộp mẫu để thẩm định).
 
2. THỰC PHẨM CHỨC NĂNG NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI:
- Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (File scan màu).
- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ (Bản hợp thức hóa lãnh sự quán Việt Nam tại nước sở tại)
- Certificate of Analysis (CA) của nhà sản xuất được cấp bởi cơ quan kiểm định độc lập tại nước xuất xứ.
* Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025. (File scan màu).
* Trường hợp không có Certificate of Analysis (CA) này thì ATV Media sẽ hỗ trợ gửi mẫu kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam. (Doanh nghiệp cung cấp 03 mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm)
- Hình ảnh Nhãn sản phẩm (có đóng dấu của thương nhân).
- Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu nộp mẫu để thẩm định).
 
3. THỜI GIAN CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
- Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 10 ngày
- Thời gian hoàn tất công bố thực phẩm chức năng: 25 -30 ngày.
- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận công bố: 03 năm

THỦ TỤC CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM - HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM:
 
1. PHỤ GIA THỰC PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC:
- Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (File scan màu).
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu lý hóa, chỉ tiêu vi sinh và các chỉ tiêu kim loai nặng (File scan màu).* Trường hợp không có kết quả kiểm nghiệm này thì C FOOD sẽ hỗ trợ gửi mẫu kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam. (Doanh nghiệp cung cấp 03 mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm)
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn (có đóng dấu của thương nhân)
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (File scan màu)
- Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu nộp mẫu để thẩm định).
 
2. CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG PHỤ GIA NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI:
- Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (File scan màu).
- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ (Bản hợp thức hóa lãnh sự quán Việt Nam tại nước sở tại)
- Certificate of Analysis (CA) của nhà sản xuất được cấp bởi cơ quan kiểm định độc lập tại nước xuất xứ. 
* Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025. (File scan màu). 
* Trường hợp không có Certificate of Analysis (CA) này thì C FOOD sẽ hỗ trợ gửi mẫu kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam. (Doanh nghiệp cung cấp 03 mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm)
- Hình ảnh Nhãn sản phẩm (có đóng dấu của thương nhân).
- Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu nộp mẫu để thẩm định).
 
3. THỜI GIAN CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM:
- Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 10 ngày
- Thời gian hoàn tất công bố phụ gia thực phẩm: 15-20 ngày.
- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận công bố là 03 năm. 

Lưu hành Mỹ phẩm là hoạt động trưng bày, vận chuyển, lưu giữ hàng hóa trong quá trình mua bán hàng hóa, trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa củdoanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ cửa khẩu về kho lưu trữ. Sản phẩm mỹ phẩm muốn lưu hành trên thị trường phải công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường khi đã được Cục Dược thuộc Bộ Y tế cấp số tiếp nhận công bố lưu hành mỹ phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm.
 
Các sản phẩm mỹ phẩm muốn nhập khẩu vào Việt Nam điều kiện bắt buộc đảm bảo an toàn và được cục quản lý dược – Bộ y tế cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực nhập khẩu vào Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu Mỹ phẩm thực hiện tại Hải quan theo quy định

I. HỒ SƠ CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU GỒM:

1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề sản xuất hoặc kinh doanh mỹ phẩm
3. Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (hợp thức hóa lãnh sự)
4. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS – Certificate of Free Sale) hợp thức hóa lãnh sự
5. Đĩa CD ghi nội dung của phiếu công bố;

II. THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH MỸ PHẨM:

15 ngày làm việc

 Kiểm nghiệm thực phẩm định kỳ

Kiểm nghiệm thực phẩm định kỳ

Kiểm nghiệm thực phẩm là một hình thức kiểm soát chất lượng, bắt buộc thực hiện định kỳ trong quá trình sản xuất. Ngoài ra trong bộ hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp phải đính kèm theo b ...
 Kiểm Nghiệm Thực Phẩm chỉ trong vòng 3 - 7 ngày

Kiểm Nghiệm Thực Phẩm chỉ trong vòng 3 - 7 ngày

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng biết: Cần kiểm những chỉ tiêu nào? Kiểm như thế nào? và kiểm ở đâu? là phù hợp quy định nhà nước ...
 Tư vấn kiểm nghiệm thực phẩm

Tư vấn kiểm nghiệm thực phẩm

Ngoài việc tạo dựng hương vị riêng cho sản phẩm thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những yêu cầu cấp thiết và bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về lĩnh vực th ...
 Công bố chất lượng chảo chiên chống dính nhập khẩu tại Bộ Y tế

Công bố chất lượng chảo chiên chống dính nhập khẩu tại Bộ Y tế

Khi công bố chất lượng chảo chiên chống dính không những giúp doanh nghiệp khẳng định chất lượng sản phẩm của mình mà còn tránh được nhiều rủi ro khi kinh doanh và tạo được sự uy tín đối với khách hàn ...
 Thủ tục công bố chất lượng Kim Chi để lưu hành thị trường Việt Nam

Thủ tục công bố chất lượng Kim Chi để lưu hành thị trường Việt Nam

Để sản phẩm kim chi được bày bán rộng rãi ở khắp nước Việt, thì việc công bố chất lượng cho sản phẩm Kim Chi là điều bắt buộc. Lợi ích của việc công bố chất lượng Kim Chi là thế nào??? ...
 Công bố chất lượng thực phẩm trong nước và nhập khẩu

Công bố chất lượng thực phẩm trong nước và nhập khẩu

C Food là đơn vị chuyên tư vấn thủ tục pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành Công bố chất lượng thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu, để doanh nghiệp có đầy đủ yếu tố pháp lý khi đưa sản phẩm ...
 Thủ tục công bố chất lượng mì ăn liền nhập khẩu tại Bộ Y tế

Thủ tục công bố chất lượng mì ăn liền nhập khẩu tại Bộ Y tế

Nền công nghiệp sản xuất mì ăn liền ngày càng phát triển không chỉ về mẫu mã, đa dạng về chủng loại mà công nghệ sản xuất cũng ngày càng được cải tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ...
Khách hàng của chúng tôi
Maza
Royal
Ngôi Sao
supercleangloves
The World
Thiện Bình
Thinh Long
An Lanh
Danameco
pizza4ps
HANVICO
BIỂN ĐÔNG
PIZZA HUT
Khách hàng 0
Khách hàng 0
Khách hàng 0
Khách hàng 0
Khách hàng 1
RISEN
Khách hàng 2
Khách hàng 3
Khách hàng 4
Khách hàng 5
GREEN FARMING
MỸ CHÂU
HƯNG THỊNH PHÁT
ĐẠI HƯNG
HẢI HÀ
MIXUE
Các tổ chức liên kết nhận chứng nhận
TQC
EMERGO
I3C
SGS
TÜV SÜD South Asia
PQI
BSI
UNICERT
BV
INTERTEK
0904.699.600