Kế hoạch xây dựng chứng nhận ISO 9001:2015

Thời gian cập nhật: 27/12/2019

Thời gian thực hiện toàn bộ Quy trình Tư vấn - Đào tạo - Cấp chứng nhận ISO 9001:2015 nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự thống nhất giữa Đơn vị Doanh nghiệp và Đơn vị tư vấn. CFood có thể làm trong thời gian nhanh nhất 01 tháng với kế hoạch sợ bộ mang tính chất tham khảo như sau

A. MỤC TIÊU

- Hướng dẫn thiết lập và điều hành theo hệ thống tài liệu ISO 9001: 2015 để được chứng nhận của tổ chức chúng nhận quốc tế.
- Phát triển tư duy hệ thống, quá trình và định lượng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Nâng cao  tính chuyên nghiệp và kỹ năng quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo; cán bộ quản lý; cán bộ chức năng để điều hành đạt hiệu quả cao nhất.

B. LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI ÁP DỤNG ISO 9001: 2015

1. Tăng năng suất lao động, giảm chi phí, giảm giá thành, tăng khối lượng sản phẩm, tăng doanh thu.
2. Chất lượng sản phẩm ổn định
3. Vượt qua hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế
4. Cán bộ lãnh đạo giảm thời gian kiểm soát, gia tăng hoạt động sáng tạo và đổi mới
5. Công nhân viên thông minh hơn trong quá trình sản xuất, dịch vụ
6. Lợi nhuận tăng, nâng cao năng lực cạnh tranh, Nâng cao giá trị cổ phiếu trên TTCK.
7. Xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh ( thực hiện tốt gỗ tốt cả nước sơn )

C. NỘI DUNG

1. NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Thành lập đoàn khảo sát gồm các thành viên : Chuyên gia tư vấn của viện,  cán bộ tổng hợp cơ quan văn phòng công ty, cán bộ phụ trách chất lượng.
1.2 Lập lịch khảo sát các đơn vị  trong công ty.
1.3 Thực hiện khảo sát theo quá trình chính từ khách hàng đặt hàng ( đầu vào ) cho đến khi giao hàng và thanh toán xong tiền hàng ( đầu ra ) và các quá trình hỗ trợ cho quá trình chính
1.4 Khảo sát  việc thực hiện 5S ( Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng ) ở tất cả các Phòng - Ban trong doanh nghiệp
2. THỰC HIỆN ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG NHẬN IA ( Internal Auditor)
2.1 Chuyên gia giảng đề tài 'Nghiên cứu, thiết lập, vận hành và đánh giá nội bộ HTQLCL ISO 9001: 2015
2.2 01 buổi các học viên làm bài kiểm tra trong 90 phút ( học viên được nghiên cứu tài liệu trong khi làm bài ).
2.3 Thành phần đào tạo bao gồm : Các cán bộ lãnh đạo, Các cán bộ trưởng phó phòng, ban, trưởng các đơn vị trực thuộc, cán bộ quản lý chức năng
2.4 Thời gian, địa điểm do Tổ chức được tư vấn quyết định.
2.5 Căn cứ vào kết quả tham dự khoá học, bài kiểm tra. Viện tiến hành cấp chứng nhận ' Đánh giá viên nội bộ ISO 9001: 2015 '. Đây là chứng nhận quan trọng trong đấu thầu của doanh nghiệp với khách hàng.
3. NGUYÊN TẮC SOẠN THẢO HỆ THỐNG TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001: 2015 và các ISO KHÁC NÓI CHUNG.
- (Planing) VIẾT ĐÚNG NHỮNG VIỆC CẦN PHÀI LÀM
- (Do)       LÀM THEO ĐÚNG NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT
- (Check)  VIẾT LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ LÀM (hồ sơ, kiểm tra, đánh giá)
- (Ation)   HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA, CẢI TIẾN
Hệ thống tài liệu tiếp cận theo mục đích tạo thêm giá trị gia tăng cho tổ chức.  Giá trị gia tăng theo định nghĩa của khách hàng như Tin cậy hơn, thuận tiện hơn, an toàn hơn, đúng lúc hơn, nhiều chức năng hơn...

4. THIẾT LẬP, BIÊN SOẠN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO 9001: 2015

Thiết lập hệ thống tài liệu cần soạn thảo theo yêu cầu của ISO 9001: 2015 và các hệ thống quản lý chất lượng khác phù hợp và tạo thêm giá trị cho tổ chức.
- Viện sẽ thiết kế tầm nhìn - Chính sách chất lượng - Mục tiêu chất lượng và các qui trình kiểm soát theo qui định của ISO 9001: 2015 và các ISO khác
- Hướng dẫn các phòng chức năng thiết lập các QT tác nghiệp và kiểm soát hoạt động tác nghiệp được kết nối thành một hệ thống hoàn hảo trong tổ chức.
- Hướng dẫn cách thiết lập các Hướng dẫn công việc và Bản mô tả công việc.
- Hướng dẫn cách vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống tài liệu theo hướng quản lý chất lượng toàn diện trong một môi trường ' trong vắt như bồn cá'.
- Phân tích dữ liệu các quá trình và sản phẩm, thực hiện các hành động Khắc phục – Phòng ngừa - Cải tiến liên tục

5.THỜI GIAN BIỂU KẾ HOẠCH CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO - TƯ VẤN HTQLCL ISO 9001: 2015

( Từ khi đào tạo cho đến khi kết thúc nhận giấy chứng nhận của tổ chức đánh giá quốc tế là từ 1-2 tháng )
Giai đoạn 1: Khi Bên B có nhu cầu. Bên tư vấn ( Bên A ) khảo sát từ một đến hai ngày ( tùy theo quy mô ), bên A gửi Phiếu báo giá và Dự thảo hợp đồng. Khi hợp đồng được Bên B ký, Bên A chuẩn bị bài giảng trong hai tuần và giảng  06  buổi (tùy qui mô của Bên B). Lập danh mục tài liệu cần biên soạn, lập lịch làm việc cho giai đoạn 2.
Giai đoạn 2: Bên A thực hiện theo lịch. Hàng tuần Bên A đến Bên B gặp trực tiếp từng cán bộ quản lý để hướng dẫn thiết lập và biên soạn tài liệu cho đến khi tài liệu HTQLCL của Bên B được phê duyệt và tổ chức công bố, ban hành, vận hành hệ thống tài liệu ISO 9001: 2015. Công việc này được thực hiện qua Email; Fax rất thuận lợi cho cả hai bên
Giai đoạn 3: Bên A hướng dẫn vận hành HTQLCL ISO 9001:2008 của Bên B, thông qua trưởng Ban ISO và tiến hành chỉnh lý kịp thời để HTTL phát huy tác dụng kịp thời và có hiệu lực. Tạo niềm tin cho cán bộ quản lý để họ phát huy đầy đủ trách nhiệm trong công việc. Tiến hành hướng dẫn Bên B đánh giá nội bộ và cải tiến HTQLCL.
Giai đoạn 4: Hướng dẫn Bên B lựa chọn và làm thủ tục mời Tổ chức đánh giá chứng nhận đến đánh giá. Hướng dẫn Bên A cách ứng xử với Tổ chức đánh giá. Sau khi bên B nhận được chứng nhận HTQLCL đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Bên A có trách nhiệm bảo trì hệ thống có hiệu lực và hiệu quả trong 03 năm sau đó.

CÁC TIN BÀI KHÁC

Khách hàng của chúng tôi
Hao Chi
Maza
Royal
Ngôi Sao
supercleangloves
The World
Thiện Bình
Thinh Long
An Lanh
Danameco
pizza4ps
HANVICO
BIỂN ĐÔNG
PIZZA HUT
Khách hàng 0
Khách hàng 0
Khách hàng 0
Khách hàng 0
Khách hàng 1
RISEN
Khách hàng 2
Khách hàng 3
Khách hàng 4
Khách hàng 5
GREEN FARMING
MỸ CHÂU
HƯNG THỊNH PHÁT
ĐẠI HƯNG
HẢI HÀ
MIXUE
Các tổ chức liên kết nhận chứng nhận
TQC
EMERGO
I3C
SGS
TÜV SÜD South Asia
PQI
BSI
UNICERT
BV
INTERTEK
UASL
0904.699.600