Xin đăng ký lưu hành cho các sản phẩm thức ăn thủy sản.

Thời gian cập nhật: 16/06/2020

Hồ sơ đăng ký thông tin thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm:
a) Đối với thức ăn thủy sản sản xuất trong nước
 • Bản cung cấp thông tin thức ăn thuỷ sản/sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản sản xuất trong nước trước khi lưu thông trên thị trường;
 • Bản tiêu chuẩn cơ sở công bố;
 • Bản công bố hợp quy;
 • Nhãn sản phẩm bản in màu;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thuỷ sản.
 • Kết quả thử nghiệm chất lượng tại phòng thử nghiệm có chứng nhận ISO 17025 hoặc Phòng thử nghiệm được chỉ định bởi Tổng Cục Thuỷ sản, Bộ NN&PTNT
b) Đối với thức ăn thủy sản nhập khẩu:
 • Bản cung cấp thông tin thức ăn thuỷ sản/sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường;
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free sale) hoặc văn bản có giá trị tương đương của thức ăn thủy sản nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp theo quy định;
 • Bản sao một trong các giấy chứng nhận ISO, GMP, HACCP hoặc tương đương của cơ sở sản xuất;
 • Bản thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: Tên các loại nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn, công dụng, hướng dẫn sử dụng;
 • Bản tiêu chuẩn cơ sở công bố;
 • Bản tiêu chuẩn cơ sở công bố;
 • Kết quả thử nghiệm chất lượng tại phòng thử nghiệm có chứng nhận ISO 17025 hoặc Phòng thử nghiệm được chỉ định bởi Tổng Cục Thuỷ sản, Bộ NN&PTNT.
 • Mẫu nhãn của sản phẩm (có xác nhận của nhà cung cấp hoặc nhà nhập khẩu);
 • Lưu ý: Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao chứng thực kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận của tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu. Nếu bản chính không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt phải có dịch thuật và chứng thực.

Mọi thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ qua tổng đài tư vấn của chúng tôi:

CÁC TIN BÀI KHÁC

Khách hàng của chúng tôi
Hao Chi
Maza
Royal
Ngôi Sao
supercleangloves
The World
Thiện Bình
Thinh Long
An Lanh
Danameco
pizza4ps
HANVICO
BIỂN ĐÔNG
PIZZA HUT
Khách hàng 0
Khách hàng 0
Khách hàng 0
Khách hàng 0
Khách hàng 1
RISEN
Khách hàng 2
Khách hàng 3
Khách hàng 4
Khách hàng 5
GREEN FARMING
MỸ CHÂU
HƯNG THỊNH PHÁT
ĐẠI HƯNG
HẢI HÀ
MIXUE
Các tổ chức liên kết nhận chứng nhận
TQC
EMERGO
I3C
SGS
TÜV SÜD South Asia
PQI
BSI
UNICERT
BV
INTERTEK
UASL
0904.699.600